Privacy Statement

Datum verklaring: 12-5-2022

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor:

Event structures BV (handelend onder de naam Vosmeijer Tenten)
Weseperweg 2A
7422RM Schalkhaar

Kvk: 72108533
Tel. 0570 74 59 38
info@vosmeijertenten.nl

AANLEIDING

Vosmeijer Tentenverhuur hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Bezoekers website

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

 • Voor- en achternaam: minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Adresgegevens: minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Telefoonnummer: minimaal 2 jaar na laatste contact
 • E-mailadres: minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden: minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Bankrekeningnummer: minimaal 7 jaar na laatste contract vanwege fiscale bewaarplicht
 • BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting): minimaal 7 jaar na laatste contract vanwege fiscale bewaarplicht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt: minimaal 2 jaar na laatste contact

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:

Grondslag gegevensverwerking

 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten: uitvoeren overeenkomst
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: uitvoeren overeenkomst
 • Het afhandelen van jouw betaling: uitvoeren overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief: uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst: wettelijke verplichting

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Vosmeijer Tentenverhuur B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Vosmeijer Tentenverhuur B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registreren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

COOKIES

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. maakt gebruik van cookies. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten.

Lees hier meer over het gebruik van cookies

SOCIAL MEDIA

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook en Twitter, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

PRIVACY MEDEWERKERS VOSMEIJER TENTENVERHUUR B.V.

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon 0570 74 59 38 of emailadres: info@vosmeijertenten.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze apparaten
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Vergrendeling van de apparaten
 • Firewall

Cameratoezicht

Er is cameratoezicht op ons terrein. Dit is ter voorkoming van diefstal en voor uw en onze veiligheid. De camerabeelden worden bewaard zolang het noodzakelijk is.

Uw rechten

Onderstaand treft u een overzicht van uw rechten.

Rechten

Omschrijving

 • Recht op inzage: u heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Vosmeijer Tentenverhuur B.V. vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie: kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Vosmeijer Tentenverhuur B.V.
 • Recht op wissen van gegevens: wilt u niet langer dat uw gegevens bij Vosmeijer Tentenverhuur B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): wilt u niet dat Vosmeijer Tentenverhuur B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vosmeijer Tentenverhuur B.V.

Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Vosmeijer Tentenverhuur B.V. behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Vosmeijer Tentenverhuur B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vosmeijer Tentenverhuur B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Event structures BV (handelend onder de naam Vosmeijer Tenten)
Weseperweg 2A
7422RM Schalkhaar

Kvk: 72108533
Tel. 0570 74 59 38
info@vosmeijertenten.nl